Moksleiviams

Renkamos naujos moksleivių grupės

Atvirų durų dienos ir priėmimas į grupes
vyksta šeštadieniais, sekmadieniais 19:00 val.
adresu Konstitucijos pr. 23, Vilnius.
Prašome prieš atvykimą paskambinti
telefonu 8 615 68943 arba pranešti paštu info@manospalva.art

STUDIJOS MOKSLEIVIAMS

Studija „Mano spalva“ – unikali meninė erdvė. Tai yra tikra menininkės dirbtuvė, kur moksleiviai gali pajausti kūrybinės veiklos skonį. Studijos veikla moksleiviams nuo 10 iki 13 metų nukreipta į kultūrinį, praktinį, estetinį lavinimą per supažindinimą su žymiausių pasaulio menininkų kūrybą.

Šis naujas moksleivių kūrybinės veiklos modulis „Menininkas ir jo metodas“ skirtas vaikams nuo 10 iki 13 metų.

Numatytos šios kūrybinės veiklos formos: piešimas/tapyba iš natūros, teminis piešimas/ tapyba, laisva kūryba, dalyvavimas kultūrinėje, meninėje veikloje, parodose, edukacinėse pamokose muziejuose.  

PROGRAMOS TIKSLAI:

  • moksleivių meninių gabumų atskleidimas;
  • meninių gebėjimų ugdymas ir saviraiška;
  • meninės patirties, žinių įsisavinimas

KAIP ORGANIZUOJAMA STUDIJOS VEIKLA?

Studija veikia nuo rugsėjo 6 d. iki gegužės 30 d. Pavasario praktika gegužės 18 d. ir 21 d. Užsiėmimai vyksta keturis kartus per mėnesį (du kartus per savaitę). Vieno užsiėmimo trukmė – 2 val. Naudojamos savos tapybos priemonės.

STUDIJŲ TRUKMĖ: 

2 metai.

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS:

Trečiadieniais nuo 16:00 iki 18:00 val.

KAINOS:

24 EUR per menesį