Moksleiviams

Mielai kviečiame moksleivius mokytis piešimo bei tapybos pradmenys.

 Moksleivių kūrybine veikla studijoje.

STUDIJOS MOKSLEIVIAMS

Studija „Mano spalva“ – unikali meninė erdvė. Tai yra tikra menininkės dirbtuvė, kur moksleiviai gali pajausti kūrybinės veiklos skonį. Studijos veikla moksleiviams nuo 10 iki 13 metų nukreipta į kultūrinį, praktinį, estetinį lavinimą per supažindinimą su žymiausių pasaulio menininkų kūrybą.

Šis naujas moksleivių kūrybinės veiklos modulis „Menininkas ir jo metodas“ skirtas vaikams nuo 10 iki 13 metų.

Numatytos šios kūrybinės veiklos formos: piešimas/tapyba iš natūros, teminis piešimas/ tapyba, laisva kūryba, dalyvavimas kultūrinėje, meninėje veikloje, parodose, edukacinėse pamokose muziejuose.  

Moksleiviams, manospalva.artMoksleiviams, manospalva.art
 

PROGRAMOS TIKSLAI:

  • moksleivių meninių gabumų atskleidimas;
  • meninių gebėjimų ugdymas ir saviraiška;
  • meninės patirties, žinių įsisavinimas
Moksleiviams, manospalva.art

STUDIJŲ TRUKMĖ: 

2 metai.

Moksleivių kūrybinė veikla gamtoje.