Юношеская студия живописи

STUDIJOS JAUNIMUI

Studija „Mano spalva“ – unikali meninė erdvė. Tai yra tikra menininkės dirbtuvė, kur moksleiviai gali pajausti kūrybinės veiklos skonį, gauti reikiamų žinių, lavinti ir tobulinti piešimo ir tapimo įgūdžius.

Studijos veikla jaunimui tikslinga, nukreipta į saviraiškos skatinimą, pasirengimą stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas. Šis akademinio piešimo ir tapybos kursas skirtas moksleiviams nuo 16 iki 19 metų.

Numatytos šios kūrybinės veiklos formos: piešimas/tapyba iš natūros, teminis piešimas/ tapyba, piešimas/tapymas iš atminties, laisva kūryba, dalyvavimas kultūrinėje, meninėje veikloje, edukacinėse pamokose muziejuose, eskizavimas iš natūros VU botanikos sode.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  • Įgyti tapybos, piešimo ir kompozicijos pagrindus, padedančius laikyti stojamuosius egzaminus;
  • įgyti meninės patirties, leidžiančios savarankiškai kurti;
  • atskleisti meninės gebėjimus, realizuoti kūrybinį potencialą.

KAIP ORGANIZUOJAMA STUDIJOS VEIKLA?

Studija veikia nuo rugsėjo 5 d. iki birželio 21 d. Pavasario praktika gegužės 18 d. ir 21 d. Užsiėmimai vyksta aštuonis kartus per mėnesį (du kartus per savaitę). Vieno užsiėmimo trukmė – 2 val. Naudojamos savos tapybos priemonės.

STUDIJŲ TRUKMĖ:

2-3 metai.